Medarbetare

Göran Evaldsson 
VD

Har en lång och gedigen erfarenhet om ekonomi.
Haft anställning på bank och varit ekonomichef och kreditchef på både mindre och större företag.   

Är ordinarie ledamot i styrelsen för Amhult 2 AB.
Amhult 2:s verksamhet består av fastighets utveckling i egen regi, 
markförvärv, utveckling och förvaltning av hyresbostäder, kontor och 
kommersiella lokaler i Torslanda.
Amhult 2 AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget.
 

Direktnummer: 
0725-866155  
E-post: 
 evaldsson@bredband2.com

Maria Evaldsson 
Egenföretagare 
 

Driver eget företag sedan 2007 och är utbildad redovisnings konsult.
 
Direktnummer: 
0707-183747
E-post: 
info@evaldssonsekonomitjanst.se